Megalomani nedir?
Haziran 10, 2017
Voyvoda Nedir?
Haziran 10, 2017

Adisyon Nedir?

Adisyon Nedir?

Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane işletmeleri, adisyon düzenlemek ve kullanmak zorundadır.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms