Haziran 10, 2017
AFK Nedir?
Haziran 10, 2017

Agnostisizm nedir?

Agnostisizm nedir?

Agnostisizm bilinemezcilik demektir. Bu felsefi görüşe göre Allah’ın varlığı, peygamberliğin gerekliliği, ahiret hayatının varlığı bilinemez ve şüphelidir. Bu felsefi görüşte olan kişiye “agnostik” denir.

Agnostisizm hakikatin bilinemeyeceğini iddia eden görüştür. Ancak hakikat ispat edilirse o zaman bu görüş çürütülür çünkü bir iddianın yanlışlığı ispatlanırsa artık o iddiayı devam ettirmenin bir anlamı kalmaz. Mesela birisi Güneş’in var olmadığını veya varlığının şüpheli olduğunu iddia etse bu iddia Güneş’in gösterilmesi ile çürütülür ve Güneş’in varlığı ispat edilir.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms