Göz yanılması nedir?
Haziran 9, 2017
Hacamat nedir?
Haziran 9, 2017

Anka Kuşu Nedir?

Anka Kuşu Nedir?

ANKA ya da ANKA KUŞU Kaf Dağı’nda yaşadığına inanılan efsane kuş. Zümrüdüanka. Hüma Kuşu, Devlet Kuşu, Simurg de denir.

Yakındoğu masallarında bir efsane dağı olan Kaf Dağı ile birlikle anılır. Yüzü insana benzetilen, her hayvandan izler taşıyan, renkli büyük bir kuş olarak anlatılır Her zaman tektir ve erkektir. Ömrünün sonuna gelince kendini yuvasıyla birlikte yakar, bu ateşten yeni bir Anka oluşur. Şehname ’de ve Mesnevi’de pek çok Anka masalı anlatılır. Halk öykü ve masallarında da çok kullanılan bir motiftir. Masal kahramanları onun kanatları üzerinde uzak diyarlara, ya da özlenen yerlere giderler.

Anka Kuşu Nedir, Anka Kuşunun Özellikleri Nelerdir

ANKA. Zümrüdüanka, zümrüt, sîmurg, sireng.

Bir çok edebiyat eserinde, özellikle divan şiiri örneklerinde mazmun olarak karşımıza çıkan Anka, Kaf Dağı’nda yaşadığı varsayılan adı var kendi yok efsanevi bir kuştur. Çok uzun boynu, rengarenk ve upuzun tüyleri, insan yüzüne benzeyen yüzü ve her kuştan bir iz taşıyan özellikleriyle anılır. Yere konmadan havada, çok yükseklerde uçarak yaşadığına inanılır. Boynu çok uzun olduğundan Anka, otuz kuş büyüklüğünde, otuz renkli ve otuz kuşun işaretlerini taşıdığı için simurg, sireng; bulunduğu yerdeki kuşları avladığı için Ankaya muğrîb adları verilmiştir. Bir söylenceye göre, hayvanları hatta çocukları kapıp yemeğe başlayınca soyu yıldırımla yok edilmiştir. Bir rivayete göre de, Anka, cennet kuşuna benzer yeşil bir kuşmuş. Türk masallarında karşılaştığımız Anka kuşu, iyiliksever bir kuştur. Masal kahramanlarını karşılaştıkları tehlikelerden kurtarmak için onları sırtına alarak uzak diyarlara, Kaf Dağı’na götürür ve tehlikeden emin kılar. Anka, bazı kaynaklarda, halk arasında devlet kuşu olarak bilinen “hümâ” ve “kaknus” ile karıştırılmıştır.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms