Siyatik nedir?
Haziran 12, 2017
Mersin
Haziran 12, 2017

Arsenik Nedir?

Arsenik Nedir?

Periyodik cetvelde bulunan VA grubunda yer alan yarı metal bir elementtir. Arsenik tüm evrende olduğunu düşülmektedir. Dünya’da arsenik büyük bir bölümü bakır ve kurşun metallarinde bulunur. Dünyamızda bu kadar fazla bulunan bir maddenin insan üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Hatta arsenik maddesi yediğimiz yemek ve içeceklerin içinde de bulunduğu söylemek doğru bir karardır.

A.B.D.’de yayımlanan bir programdan Dr. Mehmet Öz, arsenik oranın hazır elma sularında çok yüksek olduğunu ifade etmiştir. Dr. Mehmet Öz yaptığı bu ilginç açıklamada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Arsenik maddesinin kanser üzerinde epeyce etkisi vardır ve birçok kanserin nedeni olarak gösterilmektedir. Bilinçsiz tarım ürünlerin üretimi, denetim yapılmayan pestisit isimli böceklerin öldürücü ilaçların yasaklanmış olmasına karşın arsenik madde kullanılmaktadır. Konsantre meyve suların içerisinde arsenik maddenin bulunmasına karşın Çin ve Uzakdoğu ülkelerinde ithal edilmektedir. Sağlık için, toplam ölçülen arseniğin zararlı bölümünün, büyük bir kısmını inorganik arseniğin oluşturduğunu Dr. Öz yaptığı çalışmalar neticesinde göstermiştir.

EPA arsenik miktarını, elma sularında ve içme sularında resmi tutarının üst limitinin 10 ppb üstünde arsenik bulmuştur. FDA, yaptığı açıklamalar neticesinde, organik arsenik olduğunu ve sağlık için tehdit oluşturmadığı, ancak tavukların organik arsenik maddesini zararlı bir inorganik arseniğe çevrilebileceğini ifade etmiştir. ABD yapılan araştırmayı dikkate almış ve organik arsenik tavuk satışını engelleyen ilk ülke olmuştur. İnorganik arsenik kanser dışında, birçok hastalığa yol açmıştır. Sadece tavuklarda değil, diğer hayvanlarda organik arseniğin inorganik arseniğe çevirebilme ihtimali üzerinde durulmaktadır. Ülkemizde şebeke sularında bulunan arseniğin düşürülmesi için arıtma tesislerinde kurulmayı hedeflemişlerdir.

Arsenik miktarının doğada düzenli bir şekilde dağılmasına karşın, bilinçsiz kullanılması korkutucu bir durumdur.

*Mürekkep
*Tekstil boyaları
*Böcek öldürücü ilaçlar
*Sigara
*Penisilin buluşuna kadar frengi hastalıkların tedavisinde arsenik kullanılmıştır.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms