Ekskavatör Nedir?
Haziran 10, 2017
Psişik Yetenek Nedir?
Haziran 10, 2017

Diaspora nedir?

Diaspora nedir?

Diaspora; doğduğu ya da kuvvetli aile bağlarının bulunduğu ülkenin dışında yaşayan, ancak geldikleri ülke ile güçlü maddi ve manevi bağlar devam ettiren göçmen nüfus olarak tanımlanıyor. Başka bir tanıma göre diaspora; doğduğu ülkeden başka ülkelere göç eden veya göç edenlerin soyundan gelen ve geldiği ülke ile ortak ulusal, hemşehrilik veya etnik kimliği paylaşan nüfustur. Bir ülkenin yetişmiş bireylerinin ülke dışına göç etmesi ‘eski anlayışa’ göre ‘beyin göçü’dür. Beyin göçü ‘sorununu’ çözmenin yolu, bu bireylere ülke içinde iyi imkânlar sağlayarak ülkeye geri dönüşünü veya ülkede kalmasını sağlamak olarak ifade ediliyor. Bu çözüm ‘kesin dönüş opsiyonu’ olarak adlandırılıyor. Daha yeni olan anlayışa göre ise, diasporayı oluşturan bireylerin, gittikleri ülkelerde dâhil oldukları sosyal, profesyonel ve bilimsel ağlara erişmek ve bu bireylerin o ülkelerde kazandıkları bilgi ve yetkinlikleri ‘uzaktan’ kullanmak mümkün olabiliyor. Bu şekilde ülke dışına çıkan bireyler ‘beyin kazanımı’ olarak değerlendiriliyor. Diaspora bireylerinin gittikleri yerlerde ulaştıkları yaşam koşulları nedeniyle ülkelerine geri dönmeleri zor bir seçenek olarak gözüküyor. Diasporayı ‘beyin kazanımı’ olarak gören bu yeni yaklaşıma göre, diaspora bireylerinden bulundukları yerlerde yararlanmak ve  ‘diaspora opsiyonu’ stratejisi ile ülke ekonomisine katkı yapmalarını sağlamak mümkün oluyor. Diaspora opsiyonu stratejisinin uygulanabilmesine yönelik olarak, diaspora üyeleri ve yurtları arasında sağlıklı bilgi paylaşımını gerçekleştirecek iletişim ağlarına ihtiyaç duyuluyor. ‘Diaspora bilgi ağları’ olarak adlandırılan bu ağlar sayesinde ‘beyin göçü’, ‘beyin kazanımına’ dönüştürülebiliyor.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms