Ajitasyon nedir?
Haziran 9, 2017
IQ Nedir?
Haziran 9, 2017

İlluminati nedir?

İlluminati nedir?

İlluminati adını taşıyan örgüt ise batıl inançlara, ön yargılara ve dinin sosyal hayat üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilere karşı gelmek amacıyla kurulmuş olan bir örgüt olarak bilinir. Ancak sonradan amaçlarından saptığı düşünülür.

Günümüzdeki varlığı kanıtlanamayan örgütün yeni amacının dünya düzenini değiştirmek, hükümetleri yıkmak, dinsel inançları yok etmek, ulus devletleri yok etmek ve bilinen sosyal düzeni yok ederek kendi hâkimiyetlerindeki bir sosyal düzen kurmak olduğu ileri sürülmektedir.

Bazı komplo teorisyenleri ve araştırmacılar grup üyelerini aydınlanmışlar ya da ışığın insanları gibi tanımlamalar kullanarak tarif etmektedirler.

İLLUMİNATİ NE DEMEK?

İlluminati kelime anlamını incelediğinizde Latince illuminatus sözcüğünden türetilen bir terim olduğunu görebilirsiniz. Bu terim çoğul bir sözcük olup Türkçe karşılığı aydınlanmışlar olarak verilebilir.

İLLUMİNATİ’NİN TARİHÇESİ

İlluminati Nedir veya illüminati Ne Demek soruları yerine aslında İlluminati kimlerdir demek daha doğru olur, İlluminati örgütün ilk kuruluş tarihi 1 Mayıs 1776 olarak kabul edilmektedir.

Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku bölümü profesörleri arasında bulunan Adam Weishauptliderliğinde ve beş kişinin katılması ile hayatına başlamıştır.

İlluminati’nin temel amacı ise Newtoncu pozitif bilimi geliştirmek olarak belirlendi.

Tabi bu çerçevede önemli amaçları arasında insanların özgür düşünmesini sağlayacak adımları atmak ve bu düşünceleri dinsel dogmatik düşüncelerden arındırmak da vardı.

Adam Weishaupt başlangıçta örgütün adının ‘Perfectibilists’ yani ‘Mükemmell​eştiriciler’ olmasını istiyordu. Ancak söz konusu isim ile faaliyetlerine başladı. Grup ‘Baveryan İlluminati’ olarak da anıldı.

Ortaya koymuş oldukları ideolojiye ise ‘İlluminizm’ denildi. Masonluğu örnek alan grup örgütlenmesini de bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefledi.

Aydınlanma Çağı’nın önemli bir hareketi, düşünceyi özgürleştirme amacını taşıyan bir grup olarak kurulan örgütün üyeleri, ettikleri gizlilik yemini ve grupta üst kademelerde bulunan kişilere itaat edecekleri yemini ile örgüte bağlanmış oldular.

İlluminati topluluğunun sonraki 10 yıl içindeki gelişimi ise üzerinde tartışılan bir olaydır.

Bazı araştırmacılar İlluminati örgütünün üye sayısının sadece 80 kişi gibi bir rakamda kaldığını söylerler. Ama bazı araştırmacılar bu rakamın 2000’in üzerine çıktığını belirtmektedirler.

İlluminati topluluğun çok sayıda Avrupa ülkesinde şubelerinin bulunduğu ve yine çok sayıda entelektüel ve politikacı gibi önemli isimlerin örgüte katıldığı öne sürüldü.

Bu isimler arasında Brunswick dükü Ferdinand ve diplomat Franz Xaver von Zwack, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder ve Gotha ile Weimar dükleri gibi isimlerin bulunduğu, bu isimlerin topluluk üyesi olduğu ya da kendini topluluk üyelerinden saydıkları söylenir.

Bavyera’da kurulan grup önemli sarsıntılar da geçirdi. 1777 yılında Bavyera yöneticisi olan Karl Theodor aydınlanmacı mutlakıyet taraftarı idi. Bölgede bulunan bütün gizli örgütlere yasaklama getirdi.

Dolayısıyla Illüminati de yasaklanan örgütler arasında yer aldı. 1785 yılında Adam Weishaupt’ın kaçmasına neden olan olay ise Bavyeran Hükümeti’nin yayınladığı bildiri sonucu grubun dağılması oldu. Topluluğa ait bütün belgeler ve yazışmalar hükümet tarafından toplatıldı ve yayınlandı.

1874 yılında tamamen yasaklanan örgüt duraklama hatta yok oluş sürecine girmiş gibi görünüyordu. Ancak bu dönemde ‘illuminati ne demek​?’ sorusunun yanıtını ve örgütün gidişatını değiştirecek bir olay yaşandı. XIX. Yüzyılın başlarında Alman filozof Hegel’in örgüte katılması örgütün yeni bir havaya bürünmesini ve canlanmasını sağladı.

Hegel’in antitez kuramlarının etkisi ile örgüt Yeni Dünya Düzeni kavramının savunulduğu bir topluluk haline dönüştü.

İlluminati örgütünün ve amaçlarının gizli yapısı, aynı zamanda sınırlı sayıda kişiden oluşan bir topluluk olmasının etkisiyle illüminati tarihi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak oldukça zor bir iş olarak düşünülebilir.

Ancak İlluminati örgütünün hala faal olduğu ve amaçlarını gerçekleştirmek için planlı ve uzun süreli eylemler gerçekleştirdiği düşünülmektedir.

Birçok yazar ve araştırmacı, örgütün varlığını sürdürdüğünü, tarihteki ABD başkanlarının hemen hepsinin örgütün üyesi olduğunu ya da dolaylı olarak örgüte hizmet ettiğini savunmuşlardır.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms