Portör muayenesi nedir?
Haziran 10, 2017
Denizli
Haziran 10, 2017

İroni nedir?

İroni nedir?

İroni (eski yunanca eironeía), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir.

Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizahdan farkı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms