Burdur
Haziran 10, 2017
Albino nedir?
Haziran 10, 2017

Ksilofon nedir?

Ksilofon nedir?

Ksilofon, değişik uzunluktaki tahta veya alaşım çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan ve iki küçük tokmakla vurularak çalınan bir çalgı. Klasik batı müziğinde kullanılır.
Güney Asya’dan çıktığı sanılan ksilofon 16. yüzyılda Avrupa müzik çalgıları arasına girmiştir. Küçükten büyüğe doğru uzayan, yan yana sıralanan, tahta veya alaşım düzlemlerinden oluşmuştur. Bu düzlemlere, küçük tokmaklarla vurularak çalınır. Klasik batı müziğinde kullanılır. Ksilofon da uzun olması kalın sesi ve ince olması zayıf ses çıkmasına neden olur. Çünkü küçük olanda daha çok titreşir .

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms