Toplu Sms Club Künye 

İmtiyaz Sahibi / Grantee
Burak Kaynar toplusms@hotmail.com
Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief
Cansel Benzer  toplusmsclub@gmail.com
Editörler / Editors
Canan Aydın     canan@toplusmsclub.com
Fatih Durmaz   fatih@toplusmsclub.com
Sinan Cug           sinan@toplusmsclub.com
Gece Vardiyası Editörü / Night Shift Editor
Taha Kayalı      taha@toplusmsclub.com
Hukuk Danışmanı / jurisconsult
Murat Tanrıverdi
Mali Müşavir / financial advisor
Hüseyin Koçak
Reklam /  Advertise
Belma Arda reklam@toplusmsclub.com
Adres : 1.Murat Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Büyükkara Apartmanı K:1 D:1 Merkez Edirne
E-Mail: destek@toplusmsclub.com