Aloe Vera nedir?
Haziran 12, 2017
Su çiçeği hastalığı nedir?
Haziran 12, 2017

Noter nedir?

Noter nedir?

Biri senet imzalayıp vakti geldiğinde ödemezse olay mahkemeye intikal eder.Davalı senet altında bulunan imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürdüğü an dava tıkanır.Durum anlaşılana kadar senet delil olarak kullanılamaz.Hakim inkar edilen imza hakkında bilirkişi incelemesi yaptırır.İcra taleplerinde borçlunun imza itirazında bulunması icra takibini durdurur.Dava uzar gider,davacı mağdur olur.

Asıl görevi yasalara göre karar vermek olan mahkemeyi bu tür işlerle uğraştırmamak bir sahtekarın dava süresini uzatmasına mani olmak ve ileride dava konusu olabilecek işler için bir önlem alınması gerekir.İşte noter bu ihtiyaçtan doğmuştur.Noterler kamu hizmeti yaparlar.Adalet bakanlığı tarafından atanırlar ama devlet memuru değildirler.Ve devletten maaş almazlar.İki kişi veya kurum arasında güvenirliği resmen kabul edilmiş bir ”Şahit” rolü oynarlar.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms