Şırnak
Haziran 13, 2017
Tekirdağ
Haziran 13, 2017

Peşrev nedir?

Peşrev nedir?

Klasik Türk müziğinde bir saz eseri şeklidir. Yalnız sazlarla çalınır. Güftelisi olmaz. Dört bölümden meydana gelir. Bölümlerin uzunluğu birbirlerine eşittir. Peşrev, baş taksiminden sonra çalınır. Ayrıca dini pevreşler de vardır. Farsça “önde giden” demek olan pişrevden bozmadır. Tek çalgı veya umumi fasıl başlarında çalınır.

Klasik Türk müziğinin en tanınmış olan saz eseri şeklidir. Genel olarak, 4 hane (bölüm )den yapılmıştır; yalnız sazlarla çalınır, güftelisi olmaz. Her hane «mülazime» denen bölümle son bulur; bir çeşit nakarat olan bu mülazime, her hanenin sonunda aynen tekrarlanır. Mülazimenin parlak nağmeli, eserin bestelenmiş olduğu makamı karakterlendirecek şekilde olmasına dikkat edilir.

Her hanenin uzunluğu birbirine eşittir; yani aynı sayıda ölçüyü içine alır. 3. haneye «miyanhane» denir, burada büyük makam geçkisi yapılır; bu hane, peşreve adını veren makamdan başka bir makamda olur. Peşrevlerde hem küçük, hem de büyük usuller (ölçüler) kullanılmıştır. Klasik fasılda, baş taksiminden sonra peşrev çalınır. (Farsça’da «pişrev» kelimesi «önden giden» anlamına gelir.) Dini peşrevler de vardır; bunlar eskiden Mevlevi ayinlerinde çalınırdı.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms