İpek böceği nedir?
Haziran 10, 2017
İroni nedir?
Haziran 10, 2017

Portör muayenesi nedir?

Portör muayenesi nedir?

Gıda sektörü çalışanları ile kreş ve yuvalarda görevli olanlarda portör testlerinin yapılması sıklıkla başvurulan bir tarama yöntemidir.
Bu testler Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş merkezlerce yapılmaktadır.
Testin cinsine ve kişilerin potansiyelenfeksiyon riskine göre belirli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Bu tahlil ve testleri sırayla inceleyelim:

GAİTA MİKROSKOPİSİ VE GAİTADA PARAZİT VE PARAZİT YUMURTASI İNCELENMESİ:

Dışkıda barsak parazitlerinin mikroskobik incelemeyle araştırılmasıdır.
Altı ayda bir yapılmalıdır.

GAİTADA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOGRAMI: 

Özellikle Salmonella ve Shigella cinsi bakterilerin,dışkıda araştırılması amacıyla yapılmaktadır..En az yılda bir kez yapılması gerekmektedir.

BOĞAZ  KÜLTÜRÜ:

Boğazda özellikle A Grubu Beta Hemolitik Streptokok araştırılması yönünden yapılan bir tahlildir.Yılda bir kere yapılmalıdır
.
AKCİĞER GRAFİSİ 

Akciğer hastalıklarını tespit etmek için yapılan tarama yöntemidir.En az yılda bir gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms