Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?
Haziran 10, 2017
Burdur
Haziran 10, 2017

Rönesans nedir?

Rönesans nedir?

Yeniden doğuş» anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Aslı «renaissance» diye yazılır. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da açılan bilim ve sanat çığırı bu adla anılır.

Dünya medeniyetinin bir dönüm noktası sayılan Rönesans Avrupalıların inançlarında, düşünce ve yaratışlarında köklü değişikliklere yol açmış, Avrupa ülkelerinin her alanda hızla ilerlemesini ve kalkınmasını sağlamıştır. Rönesans’ı hazırlayan sebeplerin başında matbaanın icadı; Türkler’in Bizans’ı fethetmesiyle, Avrupalılar’ın Doğu’ya gidecek yeni yollar aramaları ve yeni yeni ülkeler keşfetmeleri gelir.

Yeni ülkelerin bulunmasından sonra ticaretin gelişmesi, sanatçı ve bilginlerin iyi şartlar altında yaşama imkanına kavuşmaları da Rönesans’ı hazırlayan başlıca sebepler arasındadır. Ortaçağ’da düşünürler ve sanatkarlar dünyayı geçici sayar, dünya hayatına önem vermezlerdi. Rönesans’ta bu düşünce tamamen bırakıldı, antik çağa, yani eski Yunan ve Roma düşüncesine bir dönüş oldu.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms