Teokrasi nedir?
Haziran 13, 2017
Anestezi Nedir?
Haziran 13, 2017

Spesifik nedir?

Spesifik nedir?

Günlük yaşantımızda belki de ağzımıza birkaç kere gelen spesifik kelimesi, bazen derin anlamlar taşıyabilir. Yukarıda da belirttiğim gibi spesifik, Fransızca “spécifique” kelimesinden türetilmiştir. Tıpta da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ve özellikli, özgü, özgül, özel, kendine has, bir türün ya da olayın karakteristik yönünü gibi anlamlara gelmektedir. Yani spesifik bir tür veya olay, kendisini benzerlerinden ve benzer olmayanlarından ayıracak bir spesiyaliteye sahip demektir.

Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms