Adisyon Nedir?
Haziran 10, 2017
Marjinal Nedir?
Haziran 10, 2017

Voyvoda Nedir?

Voyvoda Nedir?

Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.

Voyvoda, Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan’ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin kralları voyvoda adıyla anılmaktaydılar. Osmanlı Devleti zamanında aynı terim, Eflak ve Boğdan vilayetlerine padişah tarafından tayin edilen valiler için kullanılmaya devam edilmiştir.
Voyvodalar Osmanlı Devleti’nin kadrolarında sancak beylerine eşit konumdaydılar. Anadolu ve Rumeli’deki resmî hristiyan yöneticilere de bu ad verilmiştir.
Toplu Sms Fiyatları,Toplu Sms